Een geslaagde verandering, dat wil zeggen met blijvend en gewenst resultaat, komt alleen tot stand door een echte transformatie van alle betrokkenen. Dat geeft een nieuw perspectief met grip op de continuïteit en toekomst. Het is bekend dat veel veranderingen niet tot resultaat leiden, of dat ze toch weer terug vallen in de oude situatie. Dat is zonde van de gemiste kansen, verloren tijd en energie.

Ik weet dat het ook anders kan. Daarom begeleid ik als professional veranderprocessen bij bedrijven en organisaties. Veranderen is mijn passie. Het maakt nieuwsgierig en daagt uit.

Wat

Uw bedrijf of organisatie wil een andere manier van werken, een nieuwe afdeling of een nieuwe doelgroep.

Alleen gebeurt het niet vanzelf. Simpelweg omdat er nog zoveel andere dingen ook moeten gebeuren of omdat het net iets te groot of ingewikkeld lijkt voor de huidige organisatie.   

Lees meer... 

OPLOSSING 

Voor uitvoering van de gewenste verandering zorg ik voor een degelijke methodische aanpak met inzet van kennis en ervaring.

Dat vereist inzicht, respect voor de situatie en de mensen waar het om gaat. Door hier rekening mee te houden wordt de dagelijkse gang van zaken zo weinig mogelijk verstoord.

Lees meer...

RESULTAAT

Het resultaat is dat er na de afgesproken termijn een nieuwe organisatiestructuur staat en dat de bijbehorende processen soepel en effectief draaien.

Daarmee is de verandering goed ingebed in de oorspronkelijke situatie. De totale organisatie is meer toekomstbestendig. 

 

Lees meer... 


Kissels Consulting B.V. | 06 51573103 | winand@kisselsconsulting.nl

‘A smile is the shortest distance between two people’.

J .F.Kennedy