Coaching bij verandering


Veranderingen in de organisatie vragen veel van de leiders en teamleden, niet iedereen kan daar even gemakkelijk mee omgaan. Coachen kan daarin verandering brengen. Dat kan voor individuen of teams een stap betekenen naar een geslaagde oplossing. 

 

Coachen naar transformatie

De coachvraag is ‘zingeving in het werk in tijden van verandering’. Dat vereist voldoende zelfinzicht op eigen talenten en kennis of eigen behoeften op zelfverwezenlijking,  gekoppeld aan zicht op de mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Alleen door een transformatie van het eigenbeeld met de bijbehorende keuzes wordt dan een blijvend resultaat bereikt.

Coachvormen

On the job, met nadruk op reflecteren op de functie en de inhoud ervan. De doelstelling is beter en meer congruent te functioneren in de functie en de directe werkomgeving.

Verandering in werk, bij het vinden van de aansluiting bij de eigen capaciteiten en zelfvisie op de veranderende omstandigheden of relatie met het werk. 

High potentials, voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en inter-communicatieve vaardigheden. Doelstelling is eventuele persoonlijke issues een plek te geven en de coachee klaar te maken voor een volgende carrièrestap.

Re-integratie, het bevorderen van de terugkeer in het arbeidsproces, hier spelen vaak onzekerheden en energie niveaus een rol. Het is een ingewikkelde en tijdrovende periode voor werknemer en werkgever.