Bedrijf
 

Kissels Consulting richt zich op begeleiding van veranderprocessen bij bedrijven en organisaties. We richten ons op het life sciences segment in ruimere zin, omdat we daar extra toegevoegde waarde kunnen brengen. We zijn een kleine ‘networked’ organisatie. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van een breed netwerk voor situaties waar wij zelf niet de juiste competenties voor hebben.  


 

Typische opdrachten, herkenbare situatie


Herkenbare situatie voor de klant is een project of ambitie van significante betekenis voor de toekomst van het bedrijf of de organisatie.  Kenmerkend is dat er geen voortgang wordt geboekt. Men hikt er al een tijd tegen aan, weet niet hoe het aan te pakken of er is onvoldoende competentie en capaciteit beschikbaar om uit de situatie te geraken. Zo’n situatie bestaat vaak al wat langer, soms al 2  tot 5 jaar.

Meeste bedrijven en organisaties zijn zodanig  gestructureerd en georganiseerd dat ze op een zo efficiënt mogelijke wijze hun product of service  kunnen leveren. Daar zijn ze goed in. Doordat die optimalisatie lopen ze het risico in te boeten op flexibiliteit of innoverend vermogen. Soms gaat het over onbekendheid of vrees een verandering aan te gaan. In beide gevallen kan extra kennis en ervaring de oplossing brengen eventueel aangevuld met extra capaciteit.

 

Vorm


De situatie bepaalt onze inzetbaarheid.  De voorkeur gaat uit naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de eigen organisatie in het proces. Dat betekent dat we vanuit verschillende rollen kunnen opereren, variërend van adviserend, naar coachend tot programma management en interim management.

Bij voorkeur zou dit de rol van ‘Change Agent’ zijn, een rechtstreekse lijn met de top, initiërend, vormgevend en stimulerend in het proces. Dit heeft als voordeel dat de verandering optimaal gebruik maakt van wat er al is aan competenties en potentieel en dat het proces goed is ingebed in de staande organisatie. De adviserende rol ……. Coachen kan enorm verrijkend werken en de leider van de verandering in zijn of haar kracht plaatsen in het dynamische proces van de verandering. Programma management geeft overzicht en aansturing op de diverse projecten waaruit de totale verandering wordt opgebouwd. Interim betekent een eindverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de verandering en daarmee leiding geven aan en management van niet alleen het proces maar ook de operationalisering van de verandering.