Hoe


dialoog.jpgVerandermanagement is een contradictie, dit valt op te lossen door verandermanagement en transformationeel leiderschap in dialoog uit te voeren. Management betekent zo veel als dingen voor elkaar krijgen door te regelen en te controleren. Verandering vraagt juist om ruimte en beweging.

Transformationeel leiderschap gaat over het begeleiden en mogelijk maken van een doorleefde verandering, het proces is de essentie. Hiervoor is een gedeelde visie en ambitie noodzakelijk, die op de verschillende niveaus in de organisaties anders vertaald en per deelnemer verbijzonderd wordt.


 


 

Recente Projecten

 

brand-RK.jpg
Kenniscentrum Royal Canin
opzetten  en operationaliseren van nieuwe afdeling binnen bestaande sales en marketing structuren

 


 

brand_KD.jpg
Lustrumorganisatie KNMvD
opzetten van een organisatie met projectgroepen van vrijwilligers en maken en inrichten van het programma


 

brand-UU.jpgSpoedkliniek Universiteit Utrecht
voorbereiding van de spoedkliniek door uitvoering van een haalbaarbaarheidsonderzoek en mobiliseren van potentiele klanten

Eerdere Projecten


brand-BI.jpg
Van Sales naar Marketing, Boehringer Ingelheim 
omvormen van bestaande organisatie naar marketing en competenties gedreven oragnisatie op basis van het Polderfox model


 


Crisis Management, MHD
bij afwezigheid van eigenaar oplossen van explosieve personele situatie en verdwijnende klanten
 


 

brand-pf.jpg
Organisatie integratie, Pfizer AH
integratie van SmithKline Beecham in de Pfizer organisatie