Wat
 

wat.jpgWij ondersteunen verandering. Wij streven naar betrokkenheid en zelfstandigheid van de eigen organisatie in het proces. Dit vergroot de slaagkansen van de verandering. De situatie bepaalt onze inzetbaarheid. Als 'change agent' kunnen we vanuit verschillende rollen opereren. Dat kan als begeleider, adviseur of coach, maar ook als programmamanager of interimmanager.

We kijken hoe de veranderstrategie zich verhoudt tot de bedrijfsstrategie. Wat zijn de veranderdoelstellingen, is er commitment van de top, wat is hun actieve rol, worden er middelen beschikbaar gesteld, is er tijd en prioriteit? 

Herkenbare situatie, het probleem

Uw bedrijf of organisatie wil een verandering doorvoeren die van significatie betekenis is voor de toekomst. Alleen wordt er geen begin gemaakt, of geen vooruitgang geboekt. De situatie bstaat vaak al langer. Het wordt een probleem.

Dit is een begrijpelijke situatie omdat bedrijven en organisaties zijn gestructureerd om hun product of service op zo efficiënt mogelijke wijze te leveren. Door die optimalisatie boeten ze in op flexibiliteit of innoverend vermogen. Het kan ook zijn dat onbekendheid of vrees een verandering aan te gaan de oorzaak zijn.

In beide gevallen kan extra kennis en ervaring de oplossing brengen, eventueel aangevuld met extra capaciteit.

 

Oplossing en Rol

Hulp van buiten zorgt voor aanvulling van onvoldoende capaciteit of competentie. Ervaring en kennis en een gerichte planmatige aanpak zorgen voor een flexibel maar controleerbaar proces op weg naar het gewenste resultaat. Mijn rol is, afhankelijk van de behoefte, die van adviseur, begeleider of interim manager.

Mijn rol is die van aanjager, catalysator en verbinder, en dat het liefst vanuit een MT rol. Ik zorg dat veranderdoelen binnen de gestelde tijd worden bereikt door een programmatische aanpak. Hoe zo'n programma er uit ziet hangt af van het gat tussen de huidige en gewenste situatie, de veranderbereidheid en verandercapaciteit.

Resultaat

Het resultaat is dat er na 12 tot 18 maanden een nieuwe organisatiestructuur staat en dat bijbehorende processen soepel en effectief draaien, Daarmee is de verandering goed ingebed in de oorspronkelijke situatie. Dat levert tevreden en meer klanten en toeleveranciers met als gevolg verbeterde resultaten in de vorm van omzet, winst en marktaandeel. Intern zie je een hogere motivatie door toegenomen zelfvertrouwen en gedeelde visie. Dat is herkenbaar door goede werksfeer, flexibiliteit, afgenomen verzuim en verloop, met op termijn makkelijker vinden van de juiste mensen.